Ξενοδοχεία Οάσεις....


Συγκαταλέγονται σ αυτή τη κατηγορία όχι μόνο για την πολυτέλεια που προσφέρουν σε αυτούς που μένουν εκεί αλλά και για τη τοποθεσία που έχουν. Τα περισσότερα τα γνωρίζουμε και τα εχουμε συνδεδεμένα με τη πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, προσφέροντας απλόχερα μοναδική θέα.