Τί περιλαμβάνει συνήθως μια Ατομική Ταξιδιωτική Ασφάλεια;Τι πραγματικά γνωρίζετε για την Ατομική Ταξιδιωτική Ασφάλεια; Το 11traveller σας παρουσιάζει, τί περιλαμβάνει Ατομική Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Έξοδα επαναπατρισμού (για λόγους υγείας)
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη( για ατύχημα ή ασθένεια, τόσο εκτός όσο και εντός νοσοκομείου)

Υγειονομική μεταφορά( από το σημείο του ατυχήματος προς το κοντινότερο νοσοκομείο)

Έξοδα για τη μεταφορά και τη διαμονή συνοδού( όταν κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς
σε νοσοκομείο)

Νομική προστασία στο εξωτερικό

Κάλυψη αστικής ευθύνης

Έξοδα ακυρωτικών αναβολής ή ματαίωσης του ταξιδιού (μόνο για λόγους υγείας)

Αποζημίωση για απώλεια ή καθυστερημένη παράδοση των αποσκευών

Μεταφορά σορού στον τόπο μόνιμης διαμονήςΚαλό θα ήταν όταν θα κλείνετε ταξιδιωτικά εισιτήρια να εξασφαλίζατε και την Ατομική Ταξιδιωτική Ασφάλεια, μερικά ευρώ παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι χρήσιμα.


11traveller Production

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου